วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

รายนามแพทย์ศัลยกรรม รพ.ปัตตานี

กลุ่มงานศัลยกรรม

ศัลยกรรมทั่วไป

     นพ.รุซตา สาและ                         นพ.พิศัณย์ ไชยาสุ
    

           
      


 นพ.โชติ วงศ์โขนง                     พญ. ฝน แพกุล(ลาศึกษาต่อ)


   

     
     
                                         นพ.ปกป้อง อมรพิศาลมิตร

       
    นพ.พจน์ชระ แซ่ฉั่ว                    นพ.มูฮำหมัดซอบีร์ กริยา
          
                     


        
              
            
     
          
          

   ศัลยกรรมทางเดินปัสสาว


           นพ.อับดุลรอยะ หะยีสแลแม 
       


                              นพ. อามีน แสมา
         


                        
                              -

ศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง


      นพ. วัชรินทร์  ล่องพาณิชย์    
                                                                             พญ.ชวนิตา แพร่ศรีสกุล

  ศัลยกรรมประสาทและสมอง

         นพ.กิตติพงษ์ ทองนวล


 ศัลยกรรมเด็ก 

         นพ.ปริญญ์      เหรียญมโนรมย์

   
           

                                                         พญ.ฟูรีดา สาหลำวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตำราน่าสนใจ(สำหรับ พยาบาล แพทย์)

common urologic problem

http://tuanet.org/wp-content/uploads/Common-Urologic-Problems.pdf

ตำรามะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Prostate-Cancer.pdf

guideline for prostate cancer
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guileline-CAP-TUA.pdf

คู่มือผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guidebook-Prostate-cancer.pdf

หนังสือ ยูโรเด็กน่ารู้
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Interesting_Pediatric_Urology.pdf

บทความน่าสนใจ(สำหรับประชาชน)

นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และการสลายนิ่ว
มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคใกล้ตัวของเพศชาย
โรคต่อมลูกหมากโต
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ปัสสาวะเล็ดราด
ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด
ปัสสาวะรดที่นอน.....รักษาได้