วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตำราน่าสนใจ(สำหรับ พยาบาล แพทย์)

common urologic problem

http://tuanet.org/wp-content/uploads/Common-Urologic-Problems.pdf

ตำรามะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Prostate-Cancer.pdf

guideline for prostate cancer
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guileline-CAP-TUA.pdf

คู่มือผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guidebook-Prostate-cancer.pdf

หนังสือ ยูโรเด็กน่ารู้
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Interesting_Pediatric_Urology.pdf